Thursday, 21 October 2021, 7:42 AM
Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: Moodle dizajner (Moodle dizajner)
Glossary: Rječnik
H

HTML blok

HTML blok posebna je vrsta bloka čiji sadržaj definira nastavnik na tečaju. Koristi se za dodavanje proizvoljnog sadržaja poput teksta, multimedije, poveznica na sadržaje u tečaju ili izvan njega ali i drugih sadržaja.  Osnovna razlika između HTML bloka i drugih blokova koji se mogu dodati u tečaj je mogućnost kreiranja sadržaja. Funkcija i sadržaj ostalih blokova unaprijed su definirani (npr. blok Poruke, Kalendar i drugo).