Thursday, 21 October 2021, 6:21 AM
Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: Moodle dizajner (Moodle dizajner)
Glossary: Rječnik
O

Online tečajevi

su tečajevi koji se odvijaju u virtualnoj učionici, nastavni se materijali nalaze online, a komunikacija između mentora i polaznika se odvija putem foruma ili elektroničke pošte. Online tečajeve je moguće pohađati samostalno (nementorirani online tečajevi) ili uz podršku mentora (mentorirani online tečajevi).