Rječnik


Rječnik tečaja

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

A

ADDIE model

(Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) jedan je od najpoznatijih modela instrukcijskog dizajna koji se često koristi u akademskim ustanovama. Njime se podržava racionalan pristup instrukcijskom dizajnu s naglaskom na definiranje znanja i vještina uz primjenu linearne i sustavne metode kojom se upravlja njihovim procesom stjecanja znanja.

Taj model ima sljedeće faze:

  • Analiza (analysis) kojoj je cilj utvrditi osobine polaznika i njihove obrazovne potrebe, definirati raspoložive obrazovne resurse (sredstva, financije, tehnologija) te definirati ciljeve i zadatke koje treba obaviti.
  • Dizajn (design) tečaja podrazumijeva planiranje obrazovnih ciljeva, sadržaja, lekcija, metoda poučavanja, načina provjere znanja, on-line tehnologija za prikaz sadržaja i komunikaciju s polaznicima itd.
  • Razvoj (development) označava kreiranje nastavnih materijala u skladu s dizajnom kao i njegovo postavljanje u odgovarajući medij uz primjenu odgovarajuće tehnologije.
  • Implementacija (implementation) podrazumijeva distribuciju nastavnih materijala učenicima/studentima/polaznicima kao i odvijanje nastavnih aktivnosti.
  • Evaluacija (evaluation) je proces koji se odvija kroz sve faze razvoja tečaja (sumativna evaluacija), a također i nakon implementacije kada polaznici daju povratnu informaciju na tečaj (formativna evaluacije). Cilj evaluacije je utvrditi je li tečaj ostvario planirane ciljeve, a ako nije, evaluacija postaje osnova za reviziju tečaja.

Asinkrona komunikacija

komunikacija koja se odvija u različito vrijeme, odnosno bez definiranih kratkih ciljnih vremenskih intervala.

  • E-mail - najjednostavniji je oblik asinhrone interakcije. Najčešće se koristi samo kao dodatak uz druge oblike komunikacije.
  • Poštanske liste
  • On-line forumi - kao i liste omogućuju javne rasprave, šalju se pitanja, odgovori, razmjenjuju mišljenja.