Rječnik


Rječnik tečaja

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2
  ALL

S

SCORM

je standard koji sustavima za učenje putem Interneta omogućava pronalaženje, uvoz, dijeljenje, ponovnu upotrebu i izvoz sadržaja na standardiziran način. Ukratko, moglo bi se reći da SCORM omogućava isporuku e-learning objekata u pravilnom slijedu i praćenje i izvještavanje napretka polaznika.

Sinkrona komunikacija

komunikacija koja se odvija istovremeno, tj. u isto vrijeme ili unutar nekog kraćeg vremenskog intervala.

  • Internet relay chat ( IRC ) - komunikacija bazirana na tekstualnim porukama preko Interneta ili intraneta u stvarnom vremenu.
  • Videokonferencije - dvosmjerno ili jednosmjerno audiovizualno komuniciranje između dva ili više prostorno udaljena i odvojena korisnika u stvarnom vremenu.
  • Dijeljenje aplikacija (Whiteboards) - način sinhrone interakcije u kojem učenici sudjeluju u zajedničkom radu na softverskoj aplikaciji.

 

U

Univerzalni dizajn

Pojam univerzalnog dizajna predstavlja dizajn proizvoda i okruženja koji omogućuje da oni u najvećoj mogućoj mjeri budu dostupni za uporabu svim ljudima bez potrebe za dodatnom prilagodbom ili upotrebom specijaliziranog dizajna.

W

Wiki Markup

skup posebnih oznaka za uređivanje teksta unutar Wikija. Za uređivanje pomoću Wiki Markupa HTML mod mora bit podešen na No ili Safe HTML.


Page: (Previous)   1  2
  ALL