Rječnik


Rječnik tečaja

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

B

Bloomova taksonomija

Prema prijedlogu američkog psihologa B. S. Bloom oblici učenja dijele u 3 kategorije: kognitivnu (znanje), afektivnu (stavovi ) i psihomotoričku (vještine). U okviru kognitivne kategorije Bloom razlikuje 6 hijerarhijskih razina učenja. To su, počevši od najjednostavnije razine prema najsloženijoj spoznajnoj domeni:

  • Znanje – naglasak na pamćenju i reproduciranju činjenica
  • Razumijevanje – pretpostavka za upotrebu znanja; opisivanje, interpretacija i tumačenje činjenica
  • Primjena – upotreba poznatih pojmova ili principa za rješavanje problema u novonastalim situacijama
  • Analiza – izlučiti iz informacije sastavne dijelove; razlikovanje činjenica od pretpostavki, razlikovanje odnosa i međusobnih utjecaja
  • Sinteza – sastaviti informacije na nov, izvoran način
  • Vrednovanje – ocijeniti ili prosuditi na kritičan način; prosuditi točnost ili opravdanost neke tvrdnje ili postupka.