Rječnik


Rječnik tečaja

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

C

CamelCase linking

jedna od opcija Wiki alata koja omogućava automatsko otvaranje i povezivanje nove stranice. Opcija zahtjeva da prvo slovo kao i jedno slovo unutar riječi bude veliko (npr. NovaStranica)