Rječnik


Rječnik tečaja

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

W

Wiki Markup

skup posebnih oznaka za uređivanje teksta unutar Wikija. Za uređivanje pomoću Wiki Markupa HTML mod mora bit podešen na No ili Safe HTML.