Rječnik


Glavni rječnik
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  (Next)
ALL

A

Atribut

Parametar koji opisuje izgled ili ponašanje elementa, a nalazi se unutar početne oznake elementa:

<oznaka atribut1=vrijednost1 atribut1=vrijednost2 ...> ... </oznaka>

Neki elementi imaju obavezne atribute, npr. linkovi, elementi a, moraju imati atribut koji govori koja će se stranica otvoriti klikom na taj link. Nekim elementima su atributi opcionalni, a nekima se gotovo nikad ne upotrebljavaju.

B

Browser

Preglednik, vidi web preglednik.

C

Chrome

(Google Chrome) web preglednik proizvođača Google. Trenutačno se njime služi malo manje od trećine korisnika.

CMS

(Content Management system) sustav za upravljanje sadržajem. U kontekstu weba CMS je sustav koji autorima omogućava unos i organizaciju sadržaja putem weba. Za osnovni rad s CMS-ovima nije potrebno poznavanje HTML-a, ali se često pokazuje da je za unos imalo složenijih, strukturiranih, sadržaja znanje HTML-a nužno.

V. CARNetov CMS za škole.

CSS

(Cascading Style Sheet) opis stila, tekstualna datoteka koja opisuje formatiranje pojedinih vrsta elemenata na stranici (naslov, podnaslov, slika,…).

D

Datoteka

(file) je niz bitova pohranjenih kao logička cjelina. Datoteke se kreiraju kako bi se podaci u računalo pohranjivali (spremali) u organizirane cjeline sa ciljem olakšavanja rada i pretraživanja podataka. Svaka datoteka ima svoje ime i ekstenziju (kratku oznaku, filename extension). Ime datoteke se određuje slobodno, najčešće sukladno sadržaju, a ekstenziju određuje tip podataka sadržanih u datoteci. Ime i ekstenzija odvajaju se točkom. Datoteke se najčešće pohranjuju u hijerarhijski povezane mape.

DHTML

(Dynamic Hipertext Markup Language), tehnika kreiranja interaktivnih web stranica koje uz HTML kôd koriste npr. JavaScript i CSS (Cascading Style Sheets).

E

e-mail

vidi elektronička pošta

Ekstenzija

Kratica koja označava tip datoteke. Uobičajeno je koristiti tri znaka iza imena datoteke i točke koja ih razdvaja. U uporabi je na stotine različitih datotečnih ekstenzija.

Operacijski sustavi razlikuju pojedine ekstenzije te pokreću aplikacije za čitanje datoteka ili se one direktno izvršavaju kao programi. Na primjer, uređivač teksta za .txt, program za obradu teksta za .doc, web preglednik za .htm ili .html, PDF preglednik za .pdf, grafički programi za .gif ili .jpg, itd. Izravno se izvršavaju datoteke s ekstenzijama .exe, .com, .bat, .cmd, .scr itd

Elektronička pošta

(e-mail) je vrsta komunikacije kojom se elektronička poruka šalje na neku udaljenu lokaciju i tamo čeka primatelja da je preuzme s poslužitelja. Komunikacija se ostvaruje preko jedinstvenih e-mail adresa primatelja.

Element

(HTML element) je naziv za osnovni blok iz kojeg se grade HTML dokumenti.

Većina elemenata ima početnu oznaku, sadržaj i završnu oznaku, iako su mogući i elementi bez završne oznake. To u praksi izgleda ovako:

<oznaka ... > ... sadržaj ... </oznaka>

Unutar početne oznake mogu stajati atributi koji detaljnije opisuju element.

Elementi se mogu nizati, a može se nalaziti i jedan element unutar drugog. Preklapanje elemenata nije moguće.

Primjeri elemenata su paragraf (odlomak), naslov ili neka razina podnaslova, podebljani odsječak teksta, hiperveza, slika i drugi.

F

Firefox

Trenutačno drugi najrašireniji web preglednik, odmah nakon Internet Explorera. Koristi ga oko trećine korisnika.

Font

(font) skup likova koji predstavljaju znakove (slova, simbole) karakterističnog grafičkog rješenja npr. Times New Roman, Arial, Tahoma, Verdana i sl. U digitalnom obliku, font je najčešće realiziran kao bit-mapa ili kao skup objekata vektorske grafike.

FrontPage

vidi Microsoft FrontPage

FTP

(File Transport Protokol) je jedan od najčešće korištenih protokola za razmjenu podataka na Internetu. S korisničkim sučeljima današnjih klijentskih programa za FTP korisnicima rad s FTP-om djeluje kao obično kopiranje datoteka.

G

GIF

(Graphic Interchange Format) je format koji se koristi za spremanje slika s najviše 256 boja. Slika je komprimirana, to bolje što su veća jednobojna područja. Široko rasprostranjen na Internetu. Ekstenzija datoteke: gif.

H

Hipertekst

ili hipertekstualni materijal (hypertext) je tekst u kojem određene riječi ili slike služe kao automatska referenca (hiperveza) prema drugim tekstovima, slikama, zvučnim i video zapisima, ili bilo kojem drugom dokumentu koji se obrađuje pomoću računala. Dokumenti na koje se referencira mogu biti smješteni, na istom računalu kao polazni dokument ili bilo gdje na računalnoj mreži. Najznačajnija primjena hiperteksta je World Wide Web.

Hiperveza

Hiperlink, link (hyperlink) je referenca u hipertekstualnom dokumentu na drugu stranicu ili bilo kakvu drugu datoteku na World Wide Web-u. Uz korištenje web preglednika referencirana stranica može prikazana biti umjesto izvornog dokumenta, u novom prostoru (najčešće prozoru) ili pohranjena.

HTML

(Hypertext Markup Language) je primarni jezik za opisivanje sadržaja web stranica.

HTTP

(Hypertext Transport Protocol) je protokol za komunikaciju između klijenta i web poslužitelja. HTTP je najčešći protokol za razmjenu informacija na WWW. Razvoj HTTP-a koordinira World Wide Web Consortium te radne grupe u okviru Internet Engineering Task Force.

Hyperlink

vidi hiperveza

Hypertext

vidi hipertekst

I

Internet Explorer

Trenutačno najrašireniji web preglednik. Isporučuje se s operacijskim sustavom Windows.

IP adresa

Jedinstvena adresa računala spojenog u mrežu zasnovanu na IP protokolu. Sastoji se od četiri broja u rasponu od 0 do 255, odvojena točkom.

Primjer: 161.53.160.25

J

JavaScript

Skriptni jezik koji se može izvoditi na raznim računalima i operacijskim sustavima. Ne smije se zamijeniti s Javom!

JPEG

(Joint Photographic Experts Group) format koji se koristi za spremanje slika, prije svega fotografija. Kompresijom se gubi točnost slike. Ekstenzija može biti .jpg ili .jpeg.

JPG

vidi JPEG

K

Klijent

(client) je program ili računalo koje zahtijeva uslugu poslužitelja. U odnosu klijent – udaljeni poslužitelj (server), klijent je računalo koje otvara programe s poslužitelja ili preuzima s njega podatke.

Kodiranje

Pridruživanje simbola ulaznim podacima.

U kontekstu web stranica zanimljivo je kodiranje znakova, čime se umjesto znakova u računalo pohranjuju brojevi. U prošlosti je postojao problem zbog premalog broja raspoloživih brojeva za grafeme u svim jezicima, što je dovelo do različitih tablica kodiranja za razne skupine jezika.

Zato uz tekst web stranice klijentu treba poslati i podatak o upotrijebljenoj tablici – inače web preglednik dekodira podatke pogrešnom tablicom, što rezultira pogrešnim prikazom slova izvan engleske abecede.

Korisničko sučelje

(User interface) izgled ekrana i način rada s programom. Kako je korisničko sučelje glavni kontakt korisnika i programa, ono znatno utječe na stav korisnika prema programu.

L

Link

vidi hiperveza

LMS

(Learning Management System), sustav za upravljanje učenjem. LMS se može smatrati podvrstom CMS-a koja ima ugrađene alate koji nastavnicima olakšavaju podučavanje, a učenicima učenje.

M

Microsoft FrontPage

Microsoftov vrlo poznati, ali sada napušteni (bez podrške), program za izradu i oblikovanje web sjedišta.

Mreža

(network) komunikacijski sustav dvaju ili više računala.

Multimedijski materijal

Materijal koji koristi više različitih izražajnih medija, npr. tekst, audio i video.

O

Operacijski sustav

Osnovni program koji se mora nalaziti u svakom računalu. Usklađuje rad pojedinih dijelova računala, omogućava komunikaciju korisnika s računalom i radi druge poslove transparentne korisniku. Primjeri: Windows 7, Linux (općenito: Unix)...

Oznaka

U ovom se tečaju misli na HTML oznake.

Vidi tag.

P

PDF

(Portable Document Format) je način zapisa datoteka. Objedinjuje tekst, slike i ostale sadržaje u jednu datoteku, zadržavajući isti oblik i izgled dokumenta bez obzira na kojem se računalu dokument upotrebljava.

Za čitanje dokumenata u PDF formatu najčešće se upotrebljava besplatan program Acrobat Reader. Jednom instaliran, automatski se pokreće kad web preglednik primi stranicu PDF formata.

Pixel

(picture element), točkica, najmanji element slike. Slika na ekranu ima npr. 1024 redaka po 1280 pixela, što pišemo kao rezoluciju ekrana 1280 x 1024.

Poslužitelj

vidi udaljeni poslužitelj

Preglednik

Općenito, program koji omogućava samo gledanje sadržaja određene vrste, ali ne i mijenjanje.

Vidi web preglednik.

Protokol

(protocol) postupak komuniciranja između računala. Protokoli postoje na raznim razinama, od uspostavljanja komunikacije do prijenosa konkretnih vrsta sadržaja (web stranice, elektronička pošta). Najpoznatiji skup protokola je TCP (Transmision Control Protocol) /IP (Internet Protocol) koji se upotrebljava i na Internetu.

Prozor

(window) je okvir u kojem se na zaslonu monitora vidi korisničko sučelje pojedinog programa ili dijela programa kada se koristi neki od programa sa grafičkim sučeljem.

S

Server

vidi udaljeni poslužitelj

Servis

vidi usluga

SharePoint Designer

Alat tvrtke Microsoft za stvaranje web stranica, odnosno web sjedišta. Možemo ga upotrebljavati za pisanje statičkih web stranica (HTML dokumenata), ali su njegove mogućnosti u kombinaciji sa sustavima Microsoft SharePoint Foundation i Microsoft SharePoint Server puno veće.

Sintaksa

Pravila jezika, način pisanja složenih jezičnih konstrukcija.

Primjer: u sintaksi HTML-a važne su šiljaste zagrade.

Stranica

(page, webpage) je naziv za stranicu World Wide Weba. Web stranice su najčešće u HTML formatu, s hipervezama koje omogućavaju navigaciju od jedne stranice ili cjeline do druge.

Organizirani skup web stranica jednog vlasnika pohranjen u jednoj mapi ili na grupi mapa na jednom web poslužitelju nazivamo web sjedištem.

T

Tag

(oznaka), semantička struktura u HTML jeziku koja definira početak i kraj nekog HTML elementa. U širem smislu koristi se i za nazive HTML elemenata te njihovih atributa.

U

Udaljeni poslužitelj

(poslužitelj, server) program koji izvršava zadatke po potrebama korisnika.

Može većem broju korisnika omogućiti korištenje podataka ili korisničkih programa. Termin server se koristi i za računala na kojima se izvršavaju spomenuti programi.

URI

(Uniform Resoure Identifier), vidi web adresa

Usluga

Grupirajući sadržaje na Internetu prema upotrijebljenim protokolima dolazimo do pojma usluge. Tako imamo usluge: web (s protokolom HTTP), elektroničku poštu (s protokolima POP3, IMAP, SMTP), prijenos datoteka (FTP) i druge.

U širem smislu govori se i o usluzi pristupa Internetu, a često se i razne mogućnosti unutar web sjedišta (telefonski imenik, forum, chat i druge) nazivaju uslugama.

W

Web

(World Wide Web) za korisnike: sustav dokumenata na Internetu u dobroj mjeri povezanih hiperlinkovima. U širem smislu obuhvaća i poslužitelje (računala i programe) te ostalu opremu potrebnu za rad.

Web adresa

(web address), jedinstvena adresa resursa dostupnog u računalnoj mreži. Sastoji se od specifikacije protokola (http, ftp), imena web poslužitelja (često se kao ime koristi oznaka servisa - www), domene, te načina dolaska do podatak unutar poslužitelja (najčešće putanje i naziva dokumenta).

Web preglednik

(web browser) program koji korisniku omogućuje pregled web stranica i multimedijalnih sadržaja veznih uz njih. Najpopularniji preglednici danas su Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera i drugi.

Web site

vidi Web sjedište

Web sjedište

(web site) skup tematski i hipervezama povezanih stranica jednog vlasnika, obično na istom računalu.

Adrese web sjedišta se obično pišu bez imena datoteke, jer se početna stranica imenuje tako da je web poslužitelj prepozna kao početnu (index.htm, index.html...).

Web stranica

(web Page) je hipertekstualni dokument dostupan putem usluge World Wide Web-a (skraćeno www ili web-a). Stranica sadrži najčešće tekst s hipervezama, a može sadržavati i slike i(li) video zapise.

Za pregledavanje web stranica razvijeni su web preglednici.

Windows

(Microsoft Windows) je ime operacijskog sustava tvrtke Microsoft, koji je danas u svijetu najrašireniji. Baziran je na korištenju grafičkog sučelja koje je zamijenilo do tada karakteristično pozivanje programa upisivanjem naredbi.

World Wide Web

vidi web

WYSIWYG

What You See Is What You Get (što vidiš to i dobiješ) – alati koji omogućavaju vizualno uređivanje dokumenata, u našem slučaju – web stranica.

X

XHTML

(eXtensible HTML) Novi standard HTML-a – oštriji u sintaksi, ali omogućava proširenja koja autorima daju više mogućnosti da se koncentriraju na sadržaj.

Page:  1  2  3  4  5  6  7  (Next)
ALL