Rječnik


Glavni rječnik
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  (Next)
  ALL

H

Hyperlink

vidi hiperveza

Hypertext

vidi hipertekst

I

Internet Explorer

Trenutačno najrašireniji web preglednik. Isporučuje se s operacijskim sustavom Windows.

IP adresa

Jedinstvena adresa računala spojenog u mrežu zasnovanu na IP protokolu. Sastoji se od četiri broja u rasponu od 0 do 255, odvojena točkom.

Primjer: 161.53.160.25

J

JavaScript

Skriptni jezik koji se može izvoditi na raznim računalima i operacijskim sustavima. Ne smije se zamijeniti s Javom!

JPEG

(Joint Photographic Experts Group) format koji se koristi za spremanje slika, prije svega fotografija. Kompresijom se gubi točnost slike. Ekstenzija može biti .jpg ili .jpeg.

JPG

vidi JPEG

K

Klijent

(client) je program ili računalo koje zahtijeva uslugu poslužitelja. U odnosu klijent – udaljeni poslužitelj (server), klijent je računalo koje otvara programe s poslužitelja ili preuzima s njega podatke.

Kodiranje

Pridruživanje simbola ulaznim podacima.

U kontekstu web stranica zanimljivo je kodiranje znakova, čime se umjesto znakova u računalo pohranjuju brojevi. U prošlosti je postojao problem zbog premalog broja raspoloživih brojeva za grafeme u svim jezicima, što je dovelo do različitih tablica kodiranja za razne skupine jezika.

Zato uz tekst web stranice klijentu treba poslati i podatak o upotrijebljenoj tablici – inače web preglednik dekodira podatke pogrešnom tablicom, što rezultira pogrešnim prikazom slova izvan engleske abecede.

Korisničko sučelje

(User interface) izgled ekrana i način rada s programom. Kako je korisničko sučelje glavni kontakt korisnika i programa, ono znatno utječe na stav korisnika prema programu.

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  (Next)
  ALL