Rječnik


Glavni rječnik
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7
  ALL

W

WYSIWYG

What You See Is What You Get (što vidiš to i dobiješ) – alati koji omogućavaju vizualno uređivanje dokumenata, u našem slučaju – web stranica.

X

XHTML

(eXtensible HTML) Novi standard HTML-a – oštriji u sintaksi, ali omogućava proširenja koja autorima daju više mogućnosti da se koncentriraju na sadržaj.

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7
  ALL