Rječnik


Rječnik
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

A

ASP

Kratica za Active Server Pages - Microsoftova tehnologija koja omogućava kreiranje dinamičkih web stranica uporabom HTML-a, povezivanjem s bazama podataka i čitavim nizom ostalih tehnologija. Tipična ASP stranica uključuje obično nekoliko skripti koje se izvršavaju na serveru, a korisnik može njihovim rezultatim (obično HTML stranice i slično) pristupiti iz svojeg web preglednika.

ASP.net

Novija generacija ASP tehnologije koja ima čitav niz značajnih poboljšanja.

Autorska prava

Pojam kojim se označava skup zakonskih propisa koji nalažu i propisuju načine korištenja i distribucije te upravljanja autorskim djelima