Rječnik


Rječnik
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

I

Instaliranje

Proces kojim se računalni program postavlja (instalira) na računalo. Uključuje pripremu računala, kopiranje potrebnih datoteka, konfiguriranje istih, kreiranje prečaca i čitav niz ostalih radnji. Na modernim opercaijskim sustavima taj je proces većim dijelom automatiziran

ISP

Internet Service Provider - davatelj pristupa Internetu. To je tvrka ili organizacija koja omogućava pristup Internetu. CARNet je jedan od ISP-ova u Hrvatskoj