Rječnik


Rječnik
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

J

Java

Objektno orijentirani programski jezik kojeg stvara i održava Sun Microsystems. Na prvi pogled je nalik na C. Java se koristi za brojne svrhe - izradu aplikacija, web apleta (manjih web aplikacija koje se izvršavaju u web pregledniku - najčešće chat i slični servisi)...