Rječnik


Rječnik
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

M

Moderiranje

Postupak u kojem posebno zadužena osoba (više njih, ili čak cijela institucija) nadgleda, po potrebi cenzorira i/ili izmjenjuje poruke na forumima i sličnim online okupljalištima. Moderiranje se obično provodi na ozbiljnijim forumima sa željom da se održi kvaliteta i kultura sadržaja na takvim servisima.