Rječnik


Rječnik
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

R

Realno vrijeme

(engl. real-time) pojam koji se može odnosti na komunikaciju ili bilo kakve druge procese, a označava da se oni odvijaju upravo u tom trenutku - bez kašnjenja. Primjerice chat je oblik komunikacije u realnom vremenu zato jer se poruke između sugovornika izmijenjuju bez kašnjenja - u realnom vremenu.