Rječnik


Rječnik
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

S

Spam

Označava neželjenu poštu. Najčešće su to različite reklame, ponude i neželjeni marketinški materijali