Rječnik


Rječnik
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

T

TCP

Vrsta protokola koja se koristi uz Internet Protokol za slanje podataka u obliku individualnih jedinica koje još nazivamo paketima između računala na Internetu