Rječnik


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

S

servis

(eng. <i>service</i> - usluga), mogućnost koju neko računalo ili više njih poslužuju. Na primjer, mogućnost slanja elektroničke pošte je usluga.

spam

Neželjen ili nezatražen oblik komunikacije upućen vama. Najčešće je riječ o agresivnim reklamnim porukama elektroničke pošte, no može se odnositi i na telefonsko anketiranje.

spammer

Osoba ili organizacija koja se bavi odašilje spam (vidi <i>spam</i>).

spyware

Računalni programi koji se brojnim trikovima nasilno ugrađuju u vaše računalo i tajno prikupljaju osjetljive podatke o vama. Redovito su vezani za adware, spam, viruse i brojne oblike kriminala.