Rječnik


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

A

adware

(eng. </i>ad</i> - oglas, <i>-ware</i> - nastavak od <i>software</i>, skupni naziv za programe na računalu), programi koji na vašem računalu prikazuju oglase u sklopu drugih programa ili dok <i>surfate</i>, pregledavate web. Ovakvi programi često se nasilno ugrađuju u računalo bez vašeg pristanka.

anti-spyware

Skupina programa, alata specijaliziranih za uklanjanje spywarea (vidi <i>spyware</i>).

antivirus

Skupina programa, alata specijaliziranih za uklanjanje virusa, crva i trojanskih konja (vidi definicije: virus, crv i trojanski konj).