Rječnik


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

K

korisnički račun

Svi podaci vezani za identitet korisnika, obično vođen pod <i>korisničkim imenom</i>. Obično se koristi za ostvarenje neke usluge, kao što su elektronička pošta i pristup Internetu.