Upute za sudjelovanje u diskusijama

Upute za sudjelovanje u diskusijama

Upute za sudjelovanje u diskusijama

Tijekom pohađanja tečaja „Izrada online tečaja pomoću Moodle-a 2“ predviđeno je da polaznici sudjeluju u dvije tematske diskusije koje će započeti mentor.

Glavni cilj sudjelovanja polaznika u diskusijama je unapređivanje procesa razumijevanja gradiva koje se obrađuje u tečaju, poticanje kritičkog razmišljanja, te razmjena ideja i iskustava polaznika.

Tematske diskusije – „Analiza primjera tečajeva“ i "Što sam naučio/la i kako ću to primijeniti?" se ocjenjuju. Svojim sudjelovanjem u pojedinoj diskusiji polaznici mogu ostvariti maksimalno 5 bodova. Najveći broj bodova koji polaznici mogu ostvariti sudjelovanjem u diskusijama u cijelom tečaju je 10, od ukupnih 100 bodova koje polaznici mogu ostvariti u tečaju.

Vrijeme trajanja svake tematske diskusije je ograničeno, a o datumu početka i završetka pojedine tematske diskusije mentor polaznike obavještava putem foruma. Polaznici datume početka i završetka pojedine diskusije mogu vidjeti i u kalendaru koji se nalazi u tečaju.

Prilikom pisanja poruka u diskusijama, polaznici se trebaju pridržavati sljedećih uputa:

  1. Sadržaj poruka treba biti vezan uz pitanja/upute za pojedinu tematsku diskusiju koje su navedene u opisu svakog foruma, a koje mentor može dodatno objasniti u svojoj početnoj poruci na forumu.
  2. Držite se pitanja/uputa što je moguće više kako rasprava ne bi otišla u pogrešnom smjeru.
  3. Poruku koju šaljete u okviru tematske diskusije podijelite u 1 do 2 odlomka s maksimalno 150 do 200 riječi po poruci.
  4. Nadovezujte se na odgovore drugih polaznika i postavljajte pitanja koja podržavaju raspravu kad je to moguće i prikladno.
  5. Povežite sadržaj teme o kojoj diskutirate s prijašnjim saznanjima i iskustvima (iskustvo u radnom okruženju, iskustvo sudjelovanja u online nastavi, upotreba sustava za upravljanje učenjem i dr.).
  6. Koristite jezik prikladan komunikaciji u obrazovnoj zajednici te poštujte mišljenja, ideje i rad drugih polaznika.
  7. Izbjegavajte poruke kao što su: „Slažem se.“ ili „Odličan komentar“ i sl. Svoje slaganje, odnosno neslaganje s komentarom drugog polaznika obrazložite i potkrijepite odgovarajućim primjerom ili iskustvom.
  8. Poštujte pravila ponašanja na Internetu koja su opisana na CARNetovim web stranicama.
CARNet Logo
Last modified: Wednesday, 7 November 2012, 12:02 PM