U zadaći 2 treba napraviti Analizu B2B i B2C modela poslovanja koji koristi Istria.info, na sljedeći način:
1) spojiti se na stranicu Istria.info: http://www.istria.info/hr/

2) analizirati B2B model (komunikaciju s partnerima) prema ovim kriterijima:
- koji oblik komunikacije se koristi (web upiti, e-mail, telefon, web aplikacija ili dr.)
- koji su tehnološku uvjeti za partnera da bi mogao sudjelovati u B2B komunikaciji?
- kako se partneri mogu prijaviti za poslovnu suradnju?
- što je očekivana korist za partnera ako surađuje s Istria.info putem B2B modela (profit, uštede, dodana vrijednost)?
- što je očekivana korist za Istria.info ako surađuje s partnerima putem B2B modela (profit, uštede, dodana vrijednost)?

3) analizirati B2C model (komunikaciju s klijentima) prema ovim kriterijima:
- pristupačnost i raspoloživost informacija na web portalu
- uštede i dodana vrijednost za klijenta u odnosu na klasično poslovanje osobnim kontaktom u agenciji?
- uštede i dodana vrijednost za prodavača (agenciju) u odnosu na klasično poslovanje osobnim kontaktom u agenciji?
- koji su tehnološku uvjeti za klijenta da bi mogao sudjelovati u B2C komunikaciji?
- kako agencija putem B2C portala nastoji zadržati kupca na portalu i postići da dođe ponovo na portal?
- postoji li način personalizacije portala (prilagodljivost sadržaja kupcu)?

4) Da li je putem web portala agencija ponudila neke nove usluge ili proizvode koje tradicionalnim načinom poslovanja ne bi mogla ponuditi?
Navedite koje i objasnite kako se provode.

5) Ocijeniti pristupačnost web portala - navigacije (da li je lako ili teško pronaći neki sadržaj s malo ili puno "klikova" doći do tražene informacije i snaći se na portalu), atraktivnost web dizajna (da li je ugodan, estetska i praktična vrijednost - brzina učitavanja) i slično.

6) Ocijenite sigurnost e-portala - da li se kupac osjeća sigurno (postoje li informacije o upotrebi sigurnosne strategije i zaštiti podataka na portalu)?


Zadaću napisati u Word formatu (.doc) i upload-irati klikom na "Upload zadaće 2". Rok za izradu zadaće je 14 dana.
Last modified: Monday, 19 August 2013, 6:42 PM