1.1. Primjena


AutoCAD (CAD = Computer Aided Design -> računalom podržani dizajn) je program za tehničko crtanje u dvije i tri dimenzije.

Glavne discipline koje koriste AutoCAD su arhitektura, građevina, strojarstvo, geodezija i GIS.

Razlozi korištenja AutoCADa:

  • objekti se crtaju točno po koordinatama,
  • lako ispravljanje pogreški,
  • iz crteža je moguće dobiti informacije o položaju, veličini i površini objekata,
  • ispis u bilo kojem mjerilu i broju kopija,
  • skrivanje pojedinih dijelova crteža,
  • prikaz tijela u 3D...
Last modified: Monday, 19 August 2013, 6:42 PM