1.3.6. Označavanje objekata


Označiti objekte potrebno je da bi mogli uređivati već nacrtane objekte.

Mogućnosti:

1. naredba SELECT

    • klikom na objekt

2. korištenje miša

    • Window -> pravokutno područje označavanja vrši se sa lijeve na desnu stranu, označeni su svi objekti koji su u potpunosti unutar pravokutnog područja označavanja
    • Crossing -> pravokutno područje označavanja vrši se sa desne na lijevu stranu, označeni su svi objekti koji su i djelomično unutar pravokutnog područja označavanja


3. Edit -> Select All (označava sve objekte na crtežu)

ESC - poništavanje označenog područja

Last modified: Monday, 19 August 2013, 6:42 PM