1.5. Podaci o objektima


1. UDALJENOST IZMEĐU 2 TOČKE

  • Naredba DIST
  • Tools -> Inquiry -> Distance

Točke ne moraju biti fizički povezane.

ZADATAK 1.

Nacrtajte pravokutnik 400x200. Izmjerite udaljenost između svih točaka


2. KOORDINATE TOČKE

  • naredba ID
  • Tools -> Inquiry -> ID Point

ZADATAK 2.

Nacrtajte liniju čija koja ima koordinate 200,200 i 300,300. Očitajte koordinate početne, krajnje i središnje točke ove linije


3. POVRŠINA

  • naredba AREA
  • Tools -> Inquiry -> AREA
area => površina
perimeter => opseg

ZADATAK 3.

Nacrtajte pravokutnik 100x50. Odredite njegovu površinu i opseg.Last modified: Monday, 19 August 2013, 6:42 PM