4.1.1. OFFSET


Naredba Offset omogućava crtanje linija ili krivulja (kružnice, kružnog luka...) paralelno s postojećom linijom ili krivuljom
Naredba:
  • Offset
  • Modify -> Offset
  • slikovna naredba offset

Postupak:
  1. unos naredbe
  2. odrediti na kojoj udaljenosti od postojeće linije (krivulje) treba nacrtati paralelnu liniju (krivulju)
  3. označiti liniju (krivulju) sa kojom treba nacrtati paralelnu liniju (krivulju)
  4. pokazivačem miša označiti stranu na kojoj će se nacrtati paralelna

Primjer:

1. Nacrtaj liniju kojoj su krajnje točke 100,100 i 200,200.
Usporedo s njom, na udaljenosti 10, nacrtaj nekoliko linija s lijeve i desne strane

2. Nacrtaj kružnicu polumjera 50.
Usporedo s njom nacrtajte kružnice polumjera 40 i 60
Last modified: Monday, 19 August 2013, 6:42 PM