Omogućite upis ostalim korisnicima na vaš tečaj

Iako je rad sa polaznicima obrađen tek u petom tjednu, radi međusobnog ocjenjivanja potrebno je omogućiti samostalni upis na vaš tečaj. Vaš je zadatak da u svom tečaju podesite metodu samostalnog upisa. Tu opciju možete omogućiti kroz blok Postavke klikom na "Korisnici" te potom na "Načini upisa na kolegij". Pored upisne metode "Samostalni upis" klikom na opciju Omogući ta metoda će biti aktivna. Na ovaj način drugi polaznici moći će neometano pristupiti vašem tečaju u ulozi studenta. Datume upisa, ulogu te ostale postavke nije potrebno posebno podešavati. Aktivnost međusobnog ocjenjivanja je na rasporedu sljedeći tjedan.

Last modified: Wednesday, 3 January 2018, 11:01 AM