Predavanje riječi drugom sugovorniku na istoj ili udaljenoj lokaciji