Gestikulacija, način odijevanja i opći stav o videokonferencijama