Zdravljeučitelj Tomislav Magdić.jpg


1. DOPUNI.

Zdravo je jesti raznoliku ranu.
Zdravo je baviti se portom.
dravo je toplo se obući zimi.
Zdravo je prati ruke prije i oslije jela.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. DOPUNI.

Najmanje treba jesti latkiše.
Kada si bolestan otići ćeš iječniku.
Prije jela perem ruke, a poslije jela ruke i zbe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. DOPUNI.

Zdravo je jesti voće: abuku, limu, luenicu, tešnju, šljiu, jagou.
Blitva je povrć.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. POGODI.

Ja sam okruglo voće crvene boje. Ivina mama me često stavlja u pite i kolače.
Ja sam .

Povrće sam narančaste boje i duguljasta oblika. Tko me jede neće imati problema s vidom. I zec me voli jesti.
Ja sam .

Kiseo sam i žute boje. Stavljaju me u čaj i piju kad su prehlađeni. Bogat sam vitaminom C.
Ja sam .

*Zadatci preuzeti iz Profilovih udžbenika "Pogled u svijet 1".