Riječca li 2učitelj Tomislav Magdić.jpg


1. Pogledaj prvi primjer pa preoblikuj izjavne rečenice u upitne koristeći riječcu li.

Dali si napisao zadaću?
Jesi li napisao zadaću?

Dali si pojeo ručak?


Dali si se umio?


Dali si danas imao tjelesni?


Dali si bio dobar u školi?


Dali voliš učiti?OCJENE
Ocjene.JPG