HJ - 2. razred - 1. polugodište - 2. dioučitelj Tomislav Magdić.jpg

1. Razdvoji riječi i složi rečenice.

Tatanevolineredukući.


MajinedostajeprijateljicaIvana.


Volišlinogomet?


2. Razvrstaj riječi u tablicu:
kapa, žir, telefon, visibaba, djed, kosa, matematika, pahuljica, bor, jela, kolači, patuljak.

JEDNOSLOŽNEDVOSLOŽNETROSLOŽNEVIŠESLOŽNE


Ocjene.JPG