3. zadatak

U prilogu je zip datoteka s HTML stranicom i pripadajućim slikama. Pohranite je na svoje računalo i provjerite u pregledniku. Stranica je u potpunosti realizirana HTML kôdom.

Izgled stranice koji treba postići
Izgled stranice iz zadatka.

Izradite jednaku stranicu, ali koristeći CSS.