O ovom tečaju

Tečaj „Osnove CSS-a” prirodan je nastavak CARNetova tečaja „Osnove HTML-a”. Oba se tečaja bave izradom stranica kao datoteka na vlastitom računalu, što se danas u praksi sve manje upotrebljava, ali predstavlja dobar i lagan uvod u složenije tehnike objavljivanja na webu. Uz to, ovaj vas tečaj kroz dva kratka izleta vodi prema oblikovanju web sjedišta izrađenih pomoću sustava za upravljanje sadržajem (CMS-ova), danas najzastupljenije skupine alata za izradu web sjedišta.

Cilj tečaja

Na kraju ovog tečaja polaznici će moći:

 • objasniti kako opis stila pisan u CSS-u djeluje na HTML kôd
 • povezati definiciju stila s HTML dokumentom, navesti definiciju stila za cijeli HTML dokument unutar dokumenta te definirati stil za pojedini element
 • navesti različite vrste selektora i prepoznati situacije u kojima se mogu upotrijebiti
 • prepoznati grupirane selektore i razumjeti na što se odnose
 • prepoznati kontekstne selektore i prepoznati elemente na koje se primjenjuju
 • razlikovati svojstva od vrijednosti svojstava
 • upotrebljavati svojstva za promjenu boje, svojstva kutije te oblikovanje popisa
 • upotrijebiti dinamičke efekte na linkovima
 • pronaći u literaturi svojstvo koje im je potrebno za postizanje željenog vizualnog efekta
 • upotrijebiti alate za otkrivanje stilova (odnosno pogrešaka na stilovima) na stranicama
 • upotrijebiti razne alate za izradu web stranica s pridruženim CSS datotekama, te izabrati prikladan za svoje trenutačne potrebe.

Cilj ovog tečaja nije upoznati sve mogućnosti CSS-a jer je mogućnosti (a osobito kombinacija mogućnosti) nebrojeno. Osim toga, standardi se mijenjaju, pa je nužno dobro naučiti osnove kako bi se moglo nadograđivati znanje.

Trajanje tečaja

Predviđamo da je za pohađanje ovog tečaja u osnovnom obliku potrebno 30-ak sati, odnosno najmanje tjedan dana. U to smo vrijeme uračunali izradu osnovnih vježbi, ali ne i ostvarivanje svih želja polaznika.

Naime, na gotovo svakoj lekciji možete potrošiti jedan ili čak više dana eksperimentirajući s ponuđenim mogućnostima, a, kad se tome dodaju i kombinacije sadržaja raznih lekcija, sigurno je da možete provesti jako puno vremena vježbajući gradivo ovog tečaja. Ipak, budući da tečaj smatramo završenim kad je polaznik ostvario ciljeve tečaja, a ne kad je pomoću njih iskombinirao rješenja za sve moguće web stranice, smatramo da se ovaj tečaj može završiti za oko dva to tri tjedna.

Potrebni programi

Sve programe potrebne za pohađanje ovog tečaja ili imate na svom računalu ili ih slobodno možete preuzeti s Interneta.

Izbor i instalacija programa također su dio ovog tečaja, pa je provjera instaliranih programa, odnosno instalacija novih, jedan od zadataka koje treba izvršiti tijekom pohađanja tečaja.

Struktura tečaja

Tečaj se sastoji od četiri cjeline koje postupno uvode polaznika u svijet CSS-a, te završne cjeline koja polaznike upućuje u daljnje korake. Po završetku ovog tečaja polaznik će znati oblikovati web sjedište koristeći CSS upute.

Tečaj započinje upoznavanjem s problemima HTML-a i nekim općim podacima vezanim uz web dizajn i alate koji se koriste pri izradi stranica upotrebom CSS-a.

U drugom poglavlju slijedi upoznavanje s osnovnim elementima i sintaksom CSS-a. Osim uvoda u sintaksu, tu su objašnjeni selektori, grupiranje, nasljeđivanje, kaskade, CSS kutija te generički kontejneri.

Treće poglavlje donosi primjenu pojedinih svojstava kroz primjere. Radi lakšeg praćenja svojstva su grupirana po cjelinama – svojstva fonta, teksta, boja i pozadina, CSS kutije, pozicioniranje (smještanje) i nekoliko ostalih svojstava.

U četvrtom se poglavlju kroz nekoliko u praksi korisnih primjera tečaj privodi kraju. Primjeri koji se obrađuju su navigacija riješena CSS-om, te egzibicijski primjer korištenja CSS-a za crtanje grafova.

Posljednje poglavlje daje upute za daljnji rad i također bi ga trebalo shvatiti kao važan korak u učenju. U radu se prirodno isprepliću daljnje učenje, promatranje tuđih uradaka, ali i snalaženje u raznim okolinama s različitim zahtjevima.