Bonus: Male tajne velikih majstora...

     
Za kraj smo pripremili nekoliko savjeta kako bi vam stvaranje web stranica bilo što lakše i – što uspješnije.

Komentari

HTML jezik podržava komentare, koji su vidljivi samo u kôdu i ne prikazuju se u web pregledniku, a možemo ih dodati u bilo koji dio dokumenta.

Za komentare postoji posebna oznaka koja izgleda ovako:

<!-- Moj komentar -->

Komentirati možete svoj način pisanja HTML kôda, ali u komentare možete i stavljati napomene o tekstu koji namjeravate uključiti.

Ipak, pripazite: vaši posjetitelji mogu vidjeti izvorni kôd stranice.

Preglednost napisanog kôda

Da bi vam naknadno uređivanje kôda bilo što lakše, pišite ga onako kako smo ga mi pisali tijekom tečaja. Uvlačenjem elemenata u skladu s njihovom hijerarhijom kôd postaje mnogo pregledniji, a uređivanje lakše.

Većina HTML editora sadrži funkcije koje omogućavaju lako uvlačenje i uklanjanje uvlake dijelova kôda – sve da bi HTML kôd autoru bio pregledniji.

Poručite mogućnosti svog editora!

Širina je važna!

Korisnici za pristup web stranicama upotrebljavaju različite uređaje, a čak niti sva osobna računala nemaju monitore jednakih veličina. To je osobito važno kod stranica čiji se sav sadržaj nalazi u velikoj tablici i njoj se zadaje širina u pikselima. Ako je tablica preširoka za ekran, pojavljuje se horizontalni klizač (klizna traka, engl. scrollbar) na dnu prozora preglednika.

Može se računati da monitori imaju širinu veću ili jednaku 1024 piksela, ali pri računanju ne zaboravite da gotovo trideset piksela odlazi na rubove preglednika i vertikalni klizač, pa ukupna širina elemenata na stranici (npr. tablice, ako je stranica bazirana na tablicama) ne bi smjela prelaziti 990 piksela ili 100%, ako je širina definirana u postocima.

Nepregledni preglednici...

Različiti preglednici različito prikazuju web stranice. Najčešće su razlike zanemarive, no u nekim preglednicima prizor neće biti lijep. Lijek protiv takvih iznenađenja je upotreba standarda, kao što je to i provedeno u ovom tečaju.

Uvijek provjerite prikazuje li se vaša stranica ispravno u najčešće korištenim preglednicima. Danas više od 90% kolača odlazi na korisnike Internet Explorera, Firefoxa i preglednika Google Chrome. Prikazuje li se vaša stranica prihvatljivo u ova tri preglednika, obavili ste dobar posao. Ako ste perfekcionist, provjerite još i kako je prikazuju OperaSafari, pa ponovite pokus na pametnim telefonima, te starijim verzijama preglednika kakve još uvijek upotrebljavaju mnogi korisnici.

Od slika glava ne boli... pogrešno!

Sve je u redu dok slike ne zavladaju vašim stranicama. Ako nije riječ o fotogaleriji, ne pretjerujte sa slikama. Učinit će vaše stranice nepreglednima i produžit će njihovo učitavanje nekoliko puta. Uvijek optimizirajte slike prije objavljivanja na webu.

Bilo bi dobro kad bi slike koje uključujete na stranicu bile točno one veličine u kojoj će biti prikazane na stranici. Ako su slike veće, dulje će trajati njihov prijenos na računalo posjetitelja, a i izgled smanjenog prikaza će vrlo vjerojatno biti lošiji nego da ste ih smanjili u programima za obradu slika na svom računalu.

Dizajn

Pripazite na kombinaciju boja koje koristite na stranicama. Pazite na čitljivost tekstova, osobito na prijelome odlomaka i redaka, te izbjegavajte pozadinske slike na stranicama.

Srećom, nakon ovog se tečaja problemi s bojama odnose samo na upotrijebljene slike, ali već i s njima možete početi vježbati usklađivanje boja. Ako nemate oko za boje, u početku zatražite mišljenje nekoga tko ima.

Jezik

I na kraju, pripazite na jezik. Vaše web stranice publikacija su poput bilo koje druge. Nemojte ispasti nepismeni. ;)

Ako se u programu Microsoft SharePoint Designer prebacite u pogled Design, tamo ćete naći ugrađenu provjeru pravopisa – samo treba jezik stranice (ili cijelog web sjedišta) postaviti na hrvatski.

Za drugi je predloženi editor, Notepad++, malo teže postaviti provjeru pravopisa.

CARNet - puni naziv i logo