Bonus: Podsjetnik

     
     

U sljedećoj se tablici nalaze elementi i atributi koje ste upoznali na ovom tečaju, ali i neki koje ćete možda susresti, no na ovom su tečaju izostavljeni.

Vjerujemo da će vam šarene oznake koje označavaju pripadnost nekom od standarda pomoći u odluci da upotrijebite najsigurniji od njih – strogi.

Oznaka Atribut Standard HTML 4.01
<!-- -->   da
<a>   da
  href da
name da
target frameset
title da
<area>   da
  alt da
coords da
href da
shape da
target frameset
title da
<b>   da
<bgsound>   ne
  loop ne
src ne
<body>   da
  alink prijelazni
background prijelazni
bgcolor prijelazni
link prijelazni
text prijelazni
vlink prijelazni
<br>   da
<center>   prijelazni
<dd>   da
<div>   da
  align prijelazni
<dl>   da
<dt>   da
<font>   prijelazni
  color prijelazni
face ne
size prijelazni
<frame>   frameset
  border ne
frameborder frameset
name frameset
noresize frameset
scrolling frameset
<frameset>   frameset
  cols frameset
rows frameset
<hn>   da
<head>   da
<html>   da
<i>   da
<iframe>   frameset
  align frameset
frameborder frameset
height frameset
name frameset
src frameset
width frameset
<img>   da
  align prijelazni
alt da
border prijelazni
height da
hspace prijelazni
src da
title da
usemap da
vspace prijelazni
width da
<li>   da
  type prijelazni
<map>   da
  name da
<meta>   da
  content da
http-equiv da
name da
<noframes>   frameset
<ol>   da
  type prijelazni
<p>   da
  align prijelazni
<strong>   da
<table>   da
  align prijelazni
background ne
bgcolor prijelazni
border da
bordercolor ne
bordercolordark ne
bordercolorlight ne
cellpadding da
cellspacing da
height ne
width da
<td>   da
  align da
colspan da
background ne
bgcolor prijelazni
bordercolor ne
bordercolordark ne
bordercolorlight ne
nowrap prijelazni
rowspan da
valign da
width prijelazni
<title>   da
<tr>   da
  align da
bgcolor prijelazni
bordercolor ne
bordercolordark ne
bordercolorlight ne
nowrap prijelazni
valign da
<u>   prijelazni
<ul>   da
  type prijelazni

da  dio standarda (W3C)
prijelazni  proglašeno suvišnim (preporučeno koristiti CSS)
frameset  dio standarda koji podržava okvire (frameset)
ne  nije dio standarda (podržavaju samo neki preglednici)

Na web sjedištu W3 konzorcija postoje pregledni popisi svih elemenata i atributa koje je to tijelo definiralo, zajedno s njihovim pripadnostima pojedinim standardima.