Sadržaj i ciljevi tečaja „Osnove HTML-a”

     

Tečaj započinje dvama „teoretskim” poglavljima – kratkim uvodom u Internet i web, te uvodom u HTML. Pred kraj drugog poglavlja polaznici će napisati svoje prve retke HTML kôda.

U trećem poglavlju govori se o tekstnim elementima, prije svega o odlomcima, naslovima, razmacima, popisima i sl.

U četvrtom se poglavlju uključuju slike, a u petom linkovi, pri čemu će polaznici vidjeti da se adrese povezanih stranica i izvori slika u oba slučaja pišu na isti način. Osim toga, pokazuje se da i na slikama mogu biti linkovi, pa poglavlje o slikama i poglavlje o linkovima imaju još jednu zajedničku točku.

U šestom je poglavlju kratak pregled rada s tablicama, a završno poglavlje daje dodatne sadržaje, završni zadatak te smjernice za daljnji rad.

Cilj tečaja

Na kraju ovog tečaja polaznici će moći:

  • prepoznati strukturu HTML dokumenta
  • sastaviti web stranicu s naslovima, podnaslovima, te tekstom u obliku popisa
  • stranici dodati slike i postaviti ih na željeno mjesto – najčešće između odlomaka teksta ili pokraj teksta
  • tekstu ili slikama dodati linkove
  • sastaviti tablicu te po potrebi istaknuti zaglavlja tablice ili spojiti ćelije.

U tečaju je prikazana stroga verzija standarda HTML 4.01, a razlozi su opisani nakon upoznavanja s HTML-om, tj. na kraju poglavlja „Uvod u HTML”.

Nakon ovog tečaja polaznici neće moći oblikovati stranicu po svojoj želji jer oblikovanje teksta i dizajniranje stranice nisu namjena HTML-a. Za to postoji drugi jezik, CSS, te odgovarajući tečaj. Više riječi o ovom problemu, koji možda proturiječi vašim dosadašnjim znanjima i iskustvima, bit će u drugom poglavlju.

Trajanje tečaja

Predviđamo da je za prolazak sadržajem potrebno 10-15 sati, odnosno, računajući vrijeme za slijeganje informacija, između dva i tjedan dana.

Potrebni programi

Ovaj se tečaj može pratiti na računalu s bilo kojim operacijskim sustavom nastalim u posljednjih 15-ak godina.

Ipak, na nekoliko se mjesta daju konkretni savjeti za namještanje okoline, kao i konkretni savjeti za upotrebu programa, pa smo se tu morali ograničiti na jedan operacijski sustav. Izbor je pao na Windows 7, iako većina savjeta vrijedi i za Windows Vista i Windows XP, a vjerujemo da će se i korisnici ostalih operacijskih sustava lako snaći.

Programe potrebne za rad na ovom tečaju ili imate na svom računalu ili ih možete slobodno preuzeti s Interneta.

CARNet - puni naziv i logo