Osobine medija

     
     

Medij je prijenosnik poruke. Mediji koje susrećemo u suvremenim alatima za komunikaciju i kolaboraciju dijele se na:

 • pisane (tekstualne), primjerice elektronička pošta ili chat (čavrljanje)
 • zvučne, primjerice glasovne poruke, „telefoniranje” putem Interneta
 • audiovizualne, primjerice videokonferencije.

Pri izboru medija za prijenos neke poruke prvo je potrebno utvrditi kojim tehničkim mogućnostima raspolažemo. To treba provjeriti na tri razine:

 • računalo pošiljatelja informacije treba udovoljavati zahtjevima medija
 • brzina veze na Internet treba biti dovoljno velika kako bi podržala prijenos podataka bez zastoja
 • računalo primatelja informacije treba udovoljavati zahtjevima medija i biti usklađeno s računalom pošiljatelja.

Pri odabiru medija potrebno je bez kompromisa udovoljiti svim tehničkim preduvjetima! Videokonferencija koja zapinje i/ili „puca” komunikološki je znatno lošija od kvalitetnog razgovora bez slike.

Osim tehničkih preduvjeta, pri izboru komunikacijskog medija potrebno je znati njegove komunikacijske osobine. Komunikacijske osobine medija su:

 • sinkronicitet, tj. mogućnost istodobnog slanja i primanja poruka
 • punoća ili bogatstvo medija, odnosno broj različitih komunikacijskih kanala prisutnih u pojedinom mediju (tekst, slika, zvuk)
 • interaktivnost, odnosno mogućnost istodobnog slanja poruka i njihova miješanja
 • stupanj socijalne prisutnosti, tj. obilježje medija koje se odnosi na mogućnost uživljavanja pojedinca koji koristi određeni medij u interakciju s drugim osobama o kojima prima informacije putem tog medija
 • privatnost medija, tj. mogućnost da sadržaju poruka pristupe i ljudi koji nisu izravno uključeni u komunikaciju.

Komunikacijske osobine medija znatno utječu na vrstu i kvalitetu poslane, odnosno primljene poruke. Medij treba odabrati u skladu s porukom koju namjeravamo poslati i primateljem poruke. Primjerice, SMS poruka savršeno je sredstvo za jeftine i brze dogovore s prijateljima, ali u komunikaciji s profesorom kod kojeg trebamo izaći na ispit nije primjerena. Telefonski poziv ili elektronička poruka u tom je slučaju bolje sredstvo komunikacije.