Odabir alata za komunikaciju

     
     

Odabir alata za komunikaciju ovisi ponajprije o:

  • tehničkim preduvjetima,
  • komunikacijskim zahtjevima,
  • korisničkoj populaciji i
  • predviđenom razdoblju korištenja.

Gotovo svi alati za komunikaciju i kolaboraciju danas prisutni na tržištu postavljaju iste ili slične tehničke preduvjete. S obzirom na to da su ti preduvjeti većinom postavljeni vrlo nisko, prosječno računalo u hrvatskom kućanstvu uglavnom ih zadovoljava. Tehnički preduvjet koji može izazvati nerješive probleme je brzina veze na Internet. Bez obzira na brzinu računala ili kvalitetu alata, komunikacija putem Interneta jednostrano je ograničena brzinom veze. Ovaj problem moguće je riješiti jedino smanjenjem protoka informacija, odnosno odabirom jednostavnijega komunikacijskog medija.

Komunikacijski zahtjevi određeni su načinom korištenja komunikacijskog alata. U poslovnoj komunikaciji između dijelova iste tvrtke na prvom su mjestu brzina i praktičnost, dok će komunikacijski zahtjevi prezentacije pred vanjskim partnerima zasigurno biti veći. U privatnoj komunikaciji neka tehnička poteškoća najčešće neće izazvati problem. No, zastoj pri izravnom videokonferencijskom prijenosu operacije srca može za pacijenta imati ozbiljne posljedice.


Dvije žene u Vijetnamu na tržnici komuniciraju (Flickr.com)

Svojstva korisničke populacije nesumnjivo najviše utječu na odabir komunikacijskog alata. Alat s mnogo naprednih mogućnosti ili teškim postavljanjem nije najpogodniji za korisnika koji se jedva služi računalom; iskusnog korisnika nedostatak mogućnosti može demotivirati. Ako se korisnici služe različitim operativnim sustavima, potrebno je pronaći alat koji se može uskladiti sa svim korisničkim računalima. Ako to nije moguće, treba se prilagoditi većini. U pravilu, potrebno je odabrati alat kojim će se većina korisnika brzo i jednostavno naučiti služiti.

Osobina koju je svakako potrebno istaknuti pri odabiru alata za komunikaciju i kolaboraciju Internetom je dugotrajnost. Alati za komunikaciju i kolaboraciju najčešće se koriste više puta tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Osim u slučajevima ograničenog trajanja komunikacije (poput posjete rođaka stranoj zemlji), ti alati će se upotrebljavati sve dok će moći udovoljavati postavljenim zahtjevima. Zato je potrebno odabrati alat koji proizvođač redovito održava i unaprjeđuje, odnosno onaj koji u slučaju proširenja potreba nudi mogućnost nadogradnje.

Odabir kvalitetnog alata za komunikaciju i kolaboraciju Internetom znatno pospješuje očekivani rezultat i štedi vrijeme i napor. Pola sata potrošenih na odabir pravog alata štedi mogućih nekoliko sati rada na uklanjanju neodgovarajućeg i ponovnoj postavi nekog drugog. Što je veći broj korisnika nekog alata, veća je i moguća ušteda!

Osnovni informacijski filteri

Kvalitetnu komunikaciju ponekad je teško postići čak i uživo. Uvođenje posrednika ili medija u komunikacijski proces nužno donosi dodatna ograničenja.

Osnovno načelo komunikacije Internetom je da pošiljatelj treba poruku prilagoditi primatelju, a za to se obično koristi pojam informacijskih filtera. Postoje četiri osnovna informacijska filtera: perceptivni, kognitivni, emocionalni i asocijacijski.

  • perceptivni filter uvjetuje koje informacije stižu do primatelja različitim senzornim kanalima i na koji način
  • kognitivni filter određuje u kojoj su mjeri primatelju razumljive informacije koje dolaze od pošiljatelja
  • emocionalni filter utječe na to što primatelj osjeća i kako doživljava podatke dobivene tijekom komunikacije
  • asocijacijski filter povezan je s tzv. slobodnim asocijacijama koje se kod primatelja mogu pojaviti zajedno s pojedinim informacijama dobivenih tijekom komunikacije.

Osim informacijskih filtera, na komunikaciju utječe i šum u komunikacijskom kanalu. S obzirom na to da pojavu šuma nije moguće izbjeći, potrebno je predvidjeti mjesta na kojima nastaje i informaciju drugačije predstaviti. Ako to nije moguće, potrebno je obavijestiti primatelja o mogućem šumu i uputiti ga kako ispravno razumjeti poruke.

Više informacija

Sadržaj ovog poglavlja daje samo temeljne podatke o komunikacijskom procesu i odabiru medija. Tražite li više informacija o metodici i komunikaciji u elektroničkom obrazovanju, posjetite odgovarajući CARNetov referalni centar na adresi: www.carnet.hr/referalni/obrazovni/mkod. Na temelju tamo iznesenih podataka je nastalo i ovo poglavlje.