Ponavljanje gradiva

     
     
  1. Navedite nekoliko primjera ljudske komunikacije.
  2. Koji su osnovni elementi Shannon - Weaverovog modela komunikacije?
  3. Možete li se sjetiti nekoliko primjera šuma u komunikološkom smislu riječi?
  4. Zašto je pri odabiru medija potrebno, bez kompromisa, udovoljiti svim tehničkim preduvjetima?
  5. Koja su četiri osnovna informacijska filtera? Možete li se sjetiti svojstava svakoga od njih?