Forum - općenito

     
     

Internetski forum jedna je od usluga pogodnih za online komunikaciju i kolaboraciju. Današnji web forumi postali su osobito popularni nakon 1995. godine, nasljeđujući ranije „oglasne ploče” (bulletin boards) i mrežne novosti koje su bile iznimno poznate osamdesetih i devedesetih godina 20-og stoljeća. Forumi su danas blisko povezani s pojmom virtualne zajednice, te su kao takvi mjesto okupljanja ljudi koje dijele zajedničke interese te o njima raspravljaju. Računalne igre, tehnologija i političke teme samo su neke od tema zanimanja o kojima se na forumima mnogo raspravlja. Općenito – razlikujemo specijalizirane forume posvećene užem području interesa i općenite na kojima se razgovara o raznim temama.

Web forume često nazivamo samo forumima, a česti su nazivi poput: internetskih foruma ili raspravljačkih skupina.

Temeljna osobina foruma je da rasprave vođene na njima u pravilu tamo ostaju zauvijek (ili barem onoliko dok ih ne obriše administrator foruma i slično). Dakle, kada jednom napišete i ostavite poruku na forumu, u pravilu je ne možete ukloniti. Sve što se objavi na forumu, može biti pročitano mnogo puta. Kako komunikacija putem foruma nije u realnom vremenu, samo povremeno se razviju žustre rasprave, budući da korisnici imaju dovoljno vremena razmisliti prije nego što odgovore. Iz te činjenice proizlazi i jedna velika prednost foruma (osobito ako su moderirani), a to je da se tamo može pronaći znatna količina važnih i kvalitetnih podataka.

S obzirom na način pristupa forumima, možemo ih podijeliti na one koji pružaju slobodan pristup bez registracije (anonimni pristup) i one za koje se morate registrirati kako biste mogli sudjelovati u radu. Za ove posljednje, najčešće vam je potrebno korisničko ime (username) i lozinka (password). Ponekad, može biti potrebna i vaša adresa elektroničke pošte kako bi se utvrdio identitet korisnika. U takvim forumima, korisnici često imaju različite mogućnosti prilagodbe svoje okoline – primjerice mogu odrediti koja će se slika ili simbol (avatar) prikazivati uz sve poruke koje objave i slično.

Osim običnih korisnika foruma, na mnogima je moguće pronaći administratora ili moderatora. To su osobe koje uređuju, brišu, premještaju i vrše ostale zahvate nad svim objavljenim porukama. Te se moderatorske obveze nerijetko mogu dati i nekom od istaknutih članova forumaške zajednice. Konkretan način upravljanja ovim procesima, ovisi o tipu softverskog rješenja koje koristi forum.

Korisnici foruma mogu sami pokrenuti novu temu (topic) ili odgovarati na postojeću. Jedan takav niz je, ovisno o vrsti foruma, moguće dvojako promatrati – prikaz tema jedne ispod druge u kronološkom redu (flat) ili hijerarhijski, gdje je svaka sljedeća poruka prikazana kao odgovor na prethodnu (threaded). Neki forumi korisnicima omogućuju da sami izmjene način prikaza tema.


Hijerarhijski prikaz tema unutar foruma

Softverska pozadina foruma stvorena je u brojnim programskim jezicima poput ASP, PHP, Perl i Java.

Često su forumi postavljeni ili kao posebni dijelovi web portala ili tako da omogućuju komentiranje sadržaja na stranicama portala ili web sjedišta.

Forumi svoje ime duguju pojmu "Forum" koji je u antici, osobito u doba Rima, označavao središnje gradsko mjesto okupljanja i komunikacije.


Forum Romanum - umjetnički prikaz (AncientRome.ru).

Najpoznatiji, a ujedno i najveći je bio Forum Romanum - smješten u središtu Rima - prijestolnice tadašnjeg Carstva.