Chat - općenito

     
     

Online chat može se odnositi na bilo koju vrstu komunikacije putem Interneta, no uglavnom je riječ o izravnoj komunikaciji između dviju ili više različitih osoba. Koriste se alati za izmjenu poruka u realnom vremenu (instant messaging) ili online chat servisi koji mogu biti ili samostalni ili dijelovi nekih web stranica, portala i slično.

Chat (hrvatski izraz je pričaonica, ili čavrljanje) se ubraja u oblik komunikacije u realnom vremenu (real time communication). To znači da poruku koji pošaljete svojem sugovorniku on u pravilu dobiva odmah i onda može vama poslati odgovor.

Chat kao oblik komunikacije (University of Central Florida)

Chat servisi uglavnom su organizirani tako da se korisnik na njih prijavljuje sa svojim korisničkim imenom ili to ime odabire svaki put kada se želi uključiti na neki od chat servisa. Većina chatova podijeljena je u više posebnih „soba” (chat rooms) u kojima se raspravlja o nekoj posebnoj temi ili se u njima nalazi samo određena skupina ljudi srodnih zanimanja. Brojni chat servisi omogućuju korisnicima da sami stvaraju svoje sobe, a mogu ih čak zaštititi lozinkama kako bi pristup imali samo oni sugovornici kojima su dali lozinku. Najčešće se nakon prijave na neki chat korisnik nađe u početnoj chat sobi (u hrvatskom jeziku je nazivaju predsobljem ili hodnikom). U takvim predsobljima chat nije osobito stvaralački jer se tamo nalaze mnogi korisnici s najrazličitijim zanimanjima tako da je nametanje jedne teme gotovo nemoguće. Za konstruktivnije rasprave svakako se priključite nekoj od tematskih soba, ili sami osmislite svoju.

Iako se chat servisi mogu pronaći na brojnim web stranicama ili portalima, mnogi programi poput ICQ-a, Yahoo! Messengera ili MSN Messengera imaju mogućnost chata integriranu u sebe.

Chat je osobito popularan kod mlađe populacije korisnika Interneta, no jačanjem i sve većim rastom popularnosti alata za izmjenu poruka u realnom vremenu, chat kao jedan od elemenata tih alata, dobiva na važnosti u poslovnoj komunikaciji.

Chat (pričaonica) se može koristiti za komunikaciju u obliku razmjene poruka u realnom vremenu (instant messaging) između dvije osobe, a gotovo svi napredniji softverski alati omogućuju i skupnu komunikaciju u formi pričaonica (chat rooms).

Najstariji oblik online chata je Internet Relay Chat (IRC) na koji se korisnici prijavljuju korištenjem nekog od klijenata poput mIRC-a ili Java aplikacije koja se pokreće u web pregledniku. IRC je izgrađen oko sustava tzv. kanala (channels) na koje se korisnici spajaju i komuniciraju. Različiti IRC poslužitelji imaju različite kanale. Sam je IRC otvoren protokol koji koristi TCP, a definiran je u skladu s RFC 1459 standardom.

Smatra se kako je IRC jedan od servisa koji se najduže koristi na Internetu.