Pretraživanje

     
     

U većini wikija moguće je pretraživati prema naslovima, a sve ih više nudi pretraživanje cijelog sadržaja (full text search). Mogućnosti pretrage ovise o tome koristi li wiki bazu podataka za skladištenje svih unosa.

Za kvalitetno i brzo pretraživanje wikija, njihov bi sadržaj trebao biti u indeksiranoj bazi podataka.