Wiki u kontekstu slobodnog dijeljenja informacija

     
     

Wiki se često spominje u širem kontekstu slobodnog dijeljenja podataka i online kolaboracije upravo zato što je pristup većini wikija potpuno slobodan i jednostavan. Takav pristup pogodovao je razvoju zajedničkih surađivačkih projekata na kojima je do izražaja došla kreativnost pojedinaca ali i snaga zajednice koju predstavljaju. Možda najuspješniji, a zacijelo najpoznatiji projekt je već spomenuti Wikipedia – The Free Encyclopedia.

Gotovo sva wiki sjedišta svoje sadržaje dijele na temelju GPL licence prema kojoj ih mogu i dalje slobodno dostavljati ako i dalje ostanu slobodni i dostupni pod istim uvjetima.

Wiki sjedišta mogu izrasti u prave surađivačke sredine koje bi mnoge tvrtke, udruge ili pojedinci mogli iskoristiti u međusobnomu zajedničkom radu, dijeljenju informacija i sličnih sadržaja – čak i u svakodnevnom poslovanju. Tada bi zbog sigurnosnih razloga trebalo rabiti neku od metoda autorizacije i autentifikacije korisnika te zaštititi sadržaj od mogućih krađa i oštećenja. Treba napomenuti da sam wiki ne mora uvijek biti potpuno otvoren i svoje sadržaje ustupati javno – njegova snaga je u jednostavnosti i mogućnosti da više korisnika jednostavno dodaje i izmjenjuje sadržaje – a način pristupa tim sadržajima u ovom je slučaju sporedan i treba se uskladiti sa željama i potrebama projekta ili radne sredine.

Premda su u svijetu wiki sjedišta relativno česta, u Hrvatskoj i zemljama regije, njihov je broj vrlo malen – dijelom i zato što mnogi korisnici nisu upoznati s takvom online suradnjom i njezinim mogućnostima. Očekuje se da će se to u budućnosti promijeniti i poboljšati te da ćemo na našem webu pronalaziti kvalitetna i dobra wiki sjedišta.