Elementi bloga

     
     

Termin blog stvoren je spajanjem riječi web i log (dnevnik), tj. nastao je termin weblog odnosno blog. Vođenje bloga na engleskom se jeziku uobičajeno naziva blogging i uključuje dodavanje novih članaka u postojeći blog ili održavanje postojećeg blog sjedišta. Pojedinačne upise u blog zovemo zapisima (posts, blog posts ili entries).

Blogovi se općenito sastoje od sljedećih dijelova:

  • naslov – glavni naslov koji se najviše ističe u zapisu bloga
  • tijelo – glavni dio u kojem se nalazi sadržaj zapisa unesenog u blog
  • komentari – komentari koje dodaju čitatelji bloga
  • permalink – URL cijelog, pojedinačnog članka
  • datum objave – datum i vrijeme objave unosa

Dodatno, neki blogovi mogu sadržavati i sljedeće elemente:

  • kategorije (ili oznake) – popis kategorija, oznaka ili ključnih riječi vezanih uz sadržaj unosa
  • trackbacks – poveznice prema drugim web sjedištima koje se odnose na pojedini unos

Blog sjedišta uglavnom imaju i izbor poveznica prema drugim blogovima ili srodnim web sjedištima.