Dijeljenje datoteka

   
ICQ
     

Jedan od čestih zahtjeva korisnika alata za online komunikaciju i kolaboraciju je i potreba za slanjem i dijeljenjem datoteka između korisnika.

Da biste u alatu ICQ razmijenili datoteku s drugim korisnikom, slijedite ove korake:

Otvorite prozor za poruke i kliknite na ikonu Send File. Možete također datoteku dovesti iznad korisnikova imena u vašoj kontaktnoj listi.

Tada preglednikom odredite adresu datoteke na vašem računalu i kliknite Open. Datoteka će se automatski poslati.

Čekajte da drugi korisnik prihvati datoteku klikom na Accept. Ako želite poništiti slanje datoteke, kliknite Cancel na prozoru za poruke.