Dijeljenje datoteka

   
Windows Live Messenger
     

Jedan od čestih zahtjeva korisnika alata za online komunikaciju i kolaboraciju je potreba za slanjem i dijeljenjem datoteka između korisnika. Windows Live Messenger podržava i tu mogućnost.

Otvorite prozor za komunikaciju u realnom vremenu i kliknite ikonu Share Files. Drugi način je da kliknete na Actions i zatim Send a Single File (kao na slici).

Dodatno, moguće je i datoteke koje želite dijeliti sa sugovornicima jednostavno prenijeti u prostor za unos teksta. Ta je metoda još poznata pod nazivom "drag and drop" - povuci i ispusti.