Video komunikacija

   
Yahoo! Messenger
     

Ako vi ili vaš sugovornik imate web kameru možete u alatu Yahoo! Messenger komunicirati i videom. Obratite pozornost na činjenicu da kakvoća video prijenosa ovisi o kakvoći web kamere i propusnosti veze kojom se spajate na Internet.

Ako želite razgovarati preko kamere, kliknite Webcam. Yahoo! Messenger tražit će da mu odredite koju vrstu veze koristite: Dial-up, Broadband ili High-speed LAN. Nakon što ste odredili vrstu veze, Yahoo! Messenger nastojat će uspostaviti komunikaciju s kontaktom.

Prozor My Webcam izgleda kao na slici.

Pod Messenger pa Preferences možete namjestiti postavke web kamere. Nakon što ste zadovoljni s postavkama koje ste odredili, kliknite Apply te OK . Ako želite zatvoriti prozor My Webcam , kliknite na Messenger i onda Close.

Pod opcijom Webcam možete odrediti želite li da prozor bude uvijek vidljiv (Always on top), postaviti veličinu slike (Image Size) na veliku (Large) ili malu (Small). Dodatne upute o korištenju web kamere možete pročitati u izborniku Help.