Dijeljenje datoteka

   
Yahoo! Messenger
     

Jedan od čestih zahtjeva korisnika alata za online komunikaciju i kolaboraciju je potreba za slanjem i dijeljenjem datoteka između korisnika.

Datoteke možete slati kontaktu klikom na ikonu Send File. Tada preglednikom odredite adresu datoteke na vašem računalu i kliknite Open. Datoteka će se automatski poslati. Čekajte da drugi korisnik prihvati datoteku klikom na Accept. Ako želite poništiti slanje datoteke, kliknite Cancel na vašem prozoru za poruke.

Razmjena fotografija i slika

Možete razmjenjivati fotografije i slike klikom na Photos.

Dodavanjem željene fotografije ili slike u prostor za razmjenu omogućujete osobi s druge strane njezino preuzimanje i jednostavno pregledavanje.