Pretraživanje weba

   
Yahoo! Messenger
     

Na dnu glavnog prozora imate ponuđenu Yahoo! tražilicu za pretraživanje weba, kao što je prikazano na slici:

Upišite željeni pojam u kućicu za upis teksta i zatim pritisnite <Enter>. Yahoo! Messenger otvorit će vam web stranicu Yahoo! tražilice s rezultatima potrage za upisanim pojmom.

Pogledajte...

Za više informacija o pretraživanju weba i vrednovanju pronađenih podataka korištenjem popularnih alata za pretraživanje posjetite CARNetov online udžbenik na web adresi: edu-udzbenik.carnet.hr/2/.